Denní stacionář Mateřídouška Sokolov

Informace o sokolovském stacionáři

Popis zařízení

Denní stacionář Mateřídouška Sokolov sídlí v Sokolovské ulici č.p. 1508 v bytové zástavbě (činžovní domy) v sousedství sídliště M. Majerové (cca 200 m). Stacionář je dobře dostupný jak veřejnou hromadnou dopravou, tak i soukromou dopravou. Autobusová zastávka sokolovské MHD je od stacionáře vzdálena cca 120 m a zastávka meziměstských autobusů je vzdálena cca 700 m. Areál stacionáře disponuje vlastními parkovacími místy. Čtyři parkovací místa jsou určena pro uživatele (parkovací místa pro invalidy) a čtyři pro zaměstnance stacionáře a případné návštěvy. Areál stacionáře včetně zahrady je oplocený.

Budova stacionáře prošla v roce 2018 rozsáhlou stavební rekonstrukcí.  Budova má nadzemní a podzemní podlaží, které jsou propojeny schodištěm. Obě podlaží disponují samostatnými vchody a jsou bezbariérová. Všechny místnosti stacionáře určené pro sociální práci s uživateli jsou vybaveny transportním a zvedacím systémem Roomer, který uživatelům s přidruženým tělesným postižením nabízí pohodlný a bezpečný způsob transportu nejen mezi místnostmi, ale i přesun na toaletu, do vany, invalidní vozík, vodní lůžko apod. Celková plocha denního stacionáře je cca 782 m2.

Každý uživatel má svou šatní skříňku na ukládání osobních věcí. Šatna klientů je vybavena informačními nástěnkami, lavicemi k sezení, věšáky na odkládání ošacení a přebalovacím pultem. Vstupní chodba sousedící se šatnou uživatelů nabízí WC uzpůsobené pro osoby s tělesným postižením.

Jednotlivé místnosti denního stacionáře disponují potřebným vybavením pro činnosti, které v těchto místnostech probíhají. V denním stacionáři se nacházejí následující místnosti, které jsou využívány k přímé péči: 

 • jídelna a herna, místnost slouží jako jídelna a je využívána i k výchovně vzdělávacím činnostem, slouží také k pohybovým aktivitám a skupinovým hudebním činnostem
 • kuchyň sloužící jako výdejna stravy a zácvičná kuchyň
 • učebna celoživotního vzdělávání, v místnosti probíhají různě tematicky zaměřené kurzy celoživotního vzdělávání pro dospělé uživatele nebo výchovně vzdělávací činnosti pro uživatele absolvující povinnou školní docházku 
 • dětská herna, místnost je vybavena s ohledem na potřeby dětských uživatelů. Důraz je kladen na barevnou pestrost a rozmanitost
 • individuální rehabilitace, místnost je využívána pro individuální rehabilitační péči uživatelů s kombinovaným postižením
 • umývárna a koupelna s automatickou lázeňskou vanou, která je vybavena perličkovou masáží a chromatoterapií, součástí umývárny je i toaleta vhodná pro osoby s tělesným postižením a toalety a umyvadla pro dětské i dospělé uživatele
 • snoezelenová místnost vybavená nejmodernějším interaktivním dataprojektorem s pevnou tabulí, vyhřívaným vodním lůžkem, světelnými vodními sloupy, světelnými projektory, světelnými vlákny, speciálními UV světly, sedacími vaky a speciálním stanem, místnost je určena především pro uživatele s těžkým a hlubokým mentálním a kombinovaným postižením a pro uživatele s poruchou autistického spektra
 • místnost muzikoterapie, místnost je vybavena sadou hudebních nástrojů pro muzikoterapii, čabrakou, sedacími vaky a slouží k individuální i skupinové muzikoterapii 
 • místnost individuální terapie, místnost je vybavena pro individuální terapii uživatelů s poruchou autistického spektra
 • ložnice, místnost slouží k odpočinku a k individuálním činnostem
 • místnost pro pracovní činnosti, místnost je určena pro pracovní terapii uživatelů

Denní stacionář uživatelům nabízí velké množství výchovných, vzdělávacích, pracovních i rehabilitačních pomůcek.

DS_Sokolov