STD - Chodov

Sociálně terapeutická dílna Chodov

Pár slov úvodem

Sociálně terapeutické dílny Chodov začaly svou činnost v lednu roku 2009. Karlovarský kraj se rozhodl v rámci svého individuálního projektu, který je financován z Evropského sociálního fondu, že podpoří vznik nových sociálních služeb, které by napomohly integraci osob se zdravotním postižením do společnosti a které by podpořily transformaci pobytových zařízení na území kraje. Denní centrum Mateřídouška v rámci veřejné soutěže získalo zakázku na provozování sociálně terapeutických dílen pro bývalý okres Sokolov. Zakázka byla tříletá (2009 - 2011) a denní centrum se zavázalo poskytnout služby sociálně terapeutických dílen minimálně dvaceti uživatelům. První čtvrtletí roku 2009 bylo náročné. Dílny v tomto období využívaly ke své činnosti prostory denního stacionáře. Mezi tím probíhala rekonstrukce prostor v Tovární ulici v bývalém areálu skladů. Na konci března 2009 se dílny přestěhovaly do nových prostor a začaly si hledat své místo na slunci. Největší problém byl, že sociálně terapeutické dílny v rámci Karlovarského kraje před rokem 2009 nikde nefungovaly. Vše bylo nutné vymyslet od začátku bez možnosti nějaké dobré rady od zkušenějších poskytovatelů. Dnes po téměř tříleté zkušenosti můžeme s ulehčením konstatovat, že vše podstatné se povedlo a o služby sociálně terapeutických dílen je trvalý zájem.

Charakteristika pracoviště

Sociálně terapeutické dílny mají celkovou plochu cca 300 m2. Většina pracovišť je umístěna ve velké hale, která byla jednoduchými přepážkami rozdělena do jednotlivých pracovišť - šicí dílna, pracoviště výpočetní techniky a kreativní dílna ručních prací, která má dvě oddělení. V jednom oddělení se provádí batikování, drátkování, malování a různé druhy aranží, ve druhém oddělení se pracuje se dřevem a kovem. V této hale je také umístěno sociální zařízení a odpočinkový kout. Dílny mají dále plně vybavenou zácvičnou kuchyň s jídelnou a prostornou šatnu. Vzhledem k tomu, že se dílny nacházejí v první patře a vchod do budovy není bezbariérový je pro dopravu klientů, kteří se pohybují na vozíku, připraven schodolez.

Dílna ručních prací
V této dílně, které také říkáme dílna dřevo - kov probíhá rozvoj zručnosti, manuální dovednosti a nápaditosti při zhotovování konkrétních výrobků. Dílna je vybavena potřebným ručním nářadím i některými obráběcími stroji jako je stolní vrtačka, bruska, malý univerzální soustruh a kotoučová pila. Uživatelé mohou ke své pracovní činnosti využívat také ruční elektrické nářadí (vrtačka, aku šroubovák, přímočará pilka, bruska na dřevo). Hlavním cílem činnosti v této dílně je zvládnutí výrobního procesu jednoduchých součástí a zvládnutí konkrétních pracovních úkonů (řezání ruční pilkou, vrtání otvorů a děr, natírání, pilování, apod.)

Dílna arteterapie
Na tomto pracovišti je rozvíjena kreativita uživatelů i jejich schopnost pracovat s různými přírodními materiály. Batikování, kresba na sklo, výroba šperků včetně výroby samotných korálků, malování, zdobné úpravy povrchů, tkaní na kolíkovém stávku a řada dalších činností nabízí uživatelům příležitost nejen k rozvoji estetického cítění, ale i k rozvoji řemeslné zručnosti. Arteterapie také nabízí novou a netradiční formu komunikace s okolním světem. Uživatelé mohou svou uměleckou činností vyjádřit své pocity, přání i názory.

Textilní a šicí dílna
Šaty dělají člověka a být schopen se vhodně a vkusně obléknout patří k základním lidským dovednostem i potřebám. V textilní a šicí dílně se uživatelé věnují nejen správnému oblékání, ale učí se i jednoduchým úkonům, které souvisí s údržbou oděvů - zašívání, praní a žehlení. Textilní materiály nabízí širokou škálu možných způsobů zpracování, které podporují rozvoj zručnosti, nápaditosti a fantazie. Velká pozornost je také věnována správnému používání domácích elektrických přístrojů, jako je šicí stroj, žehlička a automatická pračka.

Zácvičná kuchyň
Láska k životu prochází žaludkem. Umět si připravit jednoduché jídlo, zvládnout manipulaci s kuchyňskými nástroji a elektrickými přístroji, znát zásady správného stolování i racionální výživy, to vše patří k úkolům zácvičné kuchyně, která se snaží podporovat rozvoj samostatnosti a soběstačnosti uživatelů v oblasti stravování. Základy studené a teplé kuchyně se uživatelé učí při přípravě konkrétních pokrmů a nápojů. Důraz je kladen na samostatné a bezpečné zvládnutí jednotlivých úkonů a na získání potřebné míry jistoty.

Pracoviště PC a digitální fotografie
Počítač - okno do světa informací, nabízí uživatelům nový komunikační prostor, který se učí zvládat v rámci tohoto pracoviště. Napsat a vytisknout dokument nebo obrázek, přijmout nebo poslat mail, najít zajímavé informace na dané téma, zahrát si počítačovou hru, vzdělávat se, to vše nabízí uživatelům počítačové vybavení pracoviště PC. Uživatelé navíc mohou využívat digitální fotoaparát, který ve spojení s počítačem a foto tiskárnou umožňuje tvorbu vlastních fotografií.

Galerie výrobků
Škála výrobků dílen je opravdu široká a vy se můžete na vlastní oči přesvědčit o tom, že fantazii a zručnosti se meze nekladou. Galerie obsahuje pouze nepatrný ilustrativní vzorek z celkové produkce dílen.