Tým přímé péče

Kormancik Paznohtova Hornova
Zdeněk Kormančík
- vedoucí pracoviště
- vychovatel
Helena Paznohtová
- vychovatelka
Andrea Hornová
- pracovnice v sociálních službách
     
Bilikova   Bilikova
Slavomíra Šťastná
- pracovnice v sociálních službách
  Bc. Yvona Němcová
- pracovnice v sociálních službách

 

Ostatní pracovnice

  Moravkova  
  Milena Krejsarová
- péče o úklid