Kalendář akcí

Akce plánované v roce 2019

Datum Místo konání Popis
každý 2. čtvrtek v měsíci KV Aréna plavání klientů STD Chodov
každé sudé úterý Fitness Ural Sokolov cvičení pro STD Sokolov
23. 4. Sokolov Film „Lovení" pro STD Sokolov
25. 4. knihovna Chodov Beseda „Čarodějnice" pro stacionář Chodov
26. 4. krajská knihovna K. Vary Návštěva výstavy „Háčkovaný svět" pro STD Chodov
26. 4. STD Sokolov Povídání o canisterapii
27. 4. Sokolov Jarní jarmark radosti - prodejní stánek + malování obličejů a lití mýdel pro STD Sokolov
29. 4. stacionář Chodov Canisterapie
30. 4. Nejdek Solná jeskyně pro STD Chodov
30. 4. Sokolov Čarodějnice a opékání vuřtů pro STD Sokolov

 

Již uskutečněné akce v roce 2019

Datum Místo konání Popis
18. 4. Český rozhlas Ředitelka Denního centra Věra Bráborcová hostem v živém vysílání
17. 4. stacionář Chodov Zpívání pro seniorky z Nové Role (klub Seňorita)
17. 4. stacionář Chodov Canisterapie
16. 4. KASS Chodov Naučný koncert „Moderní populární hudba od konce století" pro STD Chodov
12. 4. KASS Chodov Divadelní představení „Kterak drak Yvar ke štěstí přišel" pro stacionář Chodov
12. 4. stacionář Chodov Posezení s psycholožkou Mgr. Havlíčkovou pro rodiče
11. 4. KV Aréna Plavání v bazénu pro stacionář a STD Chodov
9. 4. stacionář Sokolov Canisterapie
8. 4. STD Chodov Praktická maturita studentek střední pedagogické školy
6. 4.   Školení „Porucha autistického spektra" pro zaměstnance stacionářů
5. 4. Chodov Velikonoční stánek STD Chodov na Staroměstském náměstí, prodejní akce pro veřejnost
1. 4. Praha Matějská pouť pro STD Chodov a Sokolov
28. 3. knihovna Chodov Beseda „Řemeslo má zlaté dno" pro 2. skupinu stacionáře Chodov
28. 3. stacionář Sokolov Loutkové představení
26. 3. Nejdek Solná jeskyně pro klub stacionáře Chodov
22. 3. stacionář Chodov Canisterapie
21. 3. KASS Chodov Divadelní představení „Fenomén Čapek" pro STD Chodov
20. 3. stacionář Sokolov Společné dopoledne pro oba stacionáře (i pro vozíčkáře)
20. 3. stacionář Sokolov Školení pro zaměstnance na téma „Rodinné klima"
19. 3. STD Chodov Návštěva klientů ze SRN, společný program
19. 3. KASS Chodov Divadlo „Devatero pohádek" pro stacionář Chodov
18. 3. Nejdek Solná jeskyně pro 1. skupinu stacionáře Chodov (i pro vozíčkáře)
16. 3. Grandhotel Ambassador K. Vary Ples Harmonie pro všechny služby
15. 3. stacionář Chodov Arteterapie s Mgr. Havlíčkovou pro rodiče
14. 3. stacionář Chodov Canisterapie polohování
14. 3. KV Aréna Plavání pro stacionář a STD Chodov
13. 3. stacionář Chodov Řezbářský den „Noemova archa"
12. 3. knihovna Chodov Beseda „Řemeslo má zlaté dno" pro klub stacionáře
4. 3. Nejdek Solná jeskyně pro 2. skupinu stacionáře Chodov (i pro vozíčkáře)
28. 2. knihovna Chodov Beseda „Putování s Malým princem" pro stacionář Chodov
27. 2. Chodov Karneval pro stacionář a STD Chodov
25. 2. stacionář Chodov Canisterapie polohování
16. 2.   Školení „Individuální plánování" pro všechny zaměstnance
15. 2. KASS Chodov Koncert „Rocková krabička" pro stacionář Chodov
14. 2. stacionář Sokolov Canisterapie
13. 2. stacionář Chodov Divadlo Letadlo a hra „Zima"
12. 2. knihovna Chodov Beseda „Masopust" pro klub stacionáře Chodov
9. 2. stacionář Školení snoezelen pro zaměstnance stacionářů
8. 2. stacionář Chodov Arteterapie pro rodiče s Mgr. Havlíčkovou
7. 2. knihovna Chodov Beseda „Masopust" pro stacionář Chodov
31. 1. stacionář Chodov Loutkové divadlo
24. 1. stacionář Chodov Canisterapie
17. 1. KASS Chodov Divadelní představení „Pyšná princezna" pro stacionář Chodov
15. 1. KASS Chodov Novoroční koncert Bohemia Voice pro Mateřídoušku
12. 1.   Preterapie, víkendové školení pro zaměstnance stacionářů
11. 1. stacionář Chodov Canisterapie
11. 1. stacionář Chodov Arteterapie s Mgr. Havlíčkovou pro rodiče
8. 1. kino Sokolov Film „Čertí brko" pro STD Sokolov
8. 1. stacionář Chodov Zpívání pro MŠ
7. 1. Sokolov STD Sokolov se účastní Tříkrálové sbírky

 

Akce uskutečněné v minulých letech

Přehled všech akcí uskutečněných v roce 2018 najdete ZDE, v roce 2017 ZDE a v roce 2016 ZDE.