Kalendář akcí

Pravidelně probíhající akce

Popis
Muzikoterapie s naším muzikoterapeutem p. Havlíčkem v obou stacionářích
Bubnování s bubeníkem Standou v STD Sokolov a stacionáři Chodov (2x týdně)
Bubnování s bubeníkem Standou ve stacionáři Sokolov (1x týdně)
Pedikúra pro STD a stacionář Chodov (1x za 14 dní)

 

Akce plánované v roce 2023

Datum Místo konání Popis
1.-2. 4. ZŠ Rokycanova, Sokolov Prodej našich výrobků na Jarmarku radosti pro obě STD
3. 4. DS Sokolov Velikonoce
3. 4. DS Chodov Den porozumění autismu
4. 4. DS Sokolov Posezení s Mgr. Havlíčkovou pro rodiče
4. 4. K. Vary Návštěva solné jeskyně Karibik pro DS Chodov
5. 4. DS Sokolov Den porozumění autismu
5. 4. DS Sokolov Canisterapie
6. 4. STD Chodov Povídání o včelách s Danem
6. 4. DS Sokolov Hudební spolek Mánička - vystoupení pro DS a STD Sokolov
11. 4. DS Chodov Posezení s Mgr. Havlíčkovou pro rodiče
12. 4. DS Chodov Pedikúra
13. 4. DS Chodov Canisterapie
13. 4. STD Chodov Řezbářský den s Danem
14. 4. STD Sokolov Řezbářský den s Danem
15. 4. Grandhotel Ambassador 28. ročník plesu Harmonie v K. Varech
17. 4. knihovna Sokolov Program pro DS Sokolov
17. 4. DS Sokolov Canisterapie
17. 4. STD Chodov Praktické maturity v prostorách STD
18. 4. kino Chodov Film „Cirkus Maximum“ pro STD Chodov
18. 4. MDK Sokolov Představení „O perníkovém dědkovi“ pro DS Sokolov
20. 4. oba DS Loutky v nemocnici
21. 4. Divadlo Cheb Představení „Hra, která se zvrhla“ pro obě STD
24. 4. DS Chodov Canisterapie
25. 4. kino Alfa Film „Buď chlap!“ pro DS a STD Sokolov
25. 4. DS Chodov Čarodějnický rej
27.-28. 4. DS Sokolov Noc ve stacionáři
27. 4. STD Chodov Řezbářský den s Danem
28. 4. STD Chodov Pedikúra
28. 4. STD Sokolov Řezbářský den s Danem

 

Již uskutečněné akce v roce 2023

Datum Místo konání Popis
30. 3. oba DS Certifikace bazální stimulace
29. 3. knihovna Chodov Beseda „Vynálezy, které změnily svět“ pro DS Chodov
28. 3. kino Sokolov Film „Děti Nagana“ pro STD Sokolov
28. 3. STD Chodov Pedikúra
27. 3. Praha Matějská pouť pro obě STD
24. 3. STD Sokolov Řezbářský den s Danem
24. 3. Chodov Staroměstské Velikonoce v Chodově - stánek STD Chodov
24. 3. K. Vary Návštěva solné jeskyně pro vozíky z DS Chodov
23. 3. STD Chodov Řezbářský den s Danem
23. 3. DS Chodov Canisterapie
21. 3. kino Chodov Film „Buko“ pro STD Chodov
20. 3. knihovna Chodov Beseda „Kelti“ pro STD Chodov
20. 3. DS Sokolov Canisterapie
20. 3. městská galerie v DDM Chodov Vernisáž velikonoční výstavy + vystoupení klientů STD, pro všechny služby
16. 3. oba DS Divadlo Loutky v nemocnici
14. 3. DS Chodov Posezení pro rodiče s Mgr. Havlíčkovou
13. 3. knihovna Sokolov Program pro DS Sokolov
10. 3. STD Sokolov Řezbářský den s Danem
10. 3. DS Sokolov Logopedie s Mgr. Mazancovou
9. 3. STD Chodov Řezbářský den s Danem
8. 3. DS Sokolov Canisterapie
7. 3. DS Chodov Představení „V korunách stromů“ - Divadlo Letadlo
7. 3. MDK Sokolov Představení „Na kouzelném paloučku“ pro DS Sokolov
7. 3. DS Sokolov Arteterapie pro rodiče
6. 3. STD Sokolov Pedikúra
3. 3. DS Chodov Canisterapie
2. 3. DS Sokolov Představení „Průzkumníci v lese“ - Divadlo Letadlo, i pro STD Sokolov
24. 2. DS Sokolov Masopust
24. 2. DS Chodov Logopedie s Mgr. Mazancovou
24. 2. STD Sokolov Řezbářský den s Danem
23. 2. STD Chodov Řezbářský den s Danem
22. 2. DS Sokolov Canisterapie
22. 2. Oba DS Supervize PhDr. Jůn z Nautis Praha
21. 2. Kino Chodov Film „Hádkovi“ pro STD Chodov
21. 2. Kino Sokolov Film „Přání k narozeninám“ pro STD Sokolov
20. 2. STD Chodov Masopust
17. 2. Knihovna Chodov Beseda „Ze života hmyzu“ pro DS Chodov
17. 2. DS Sokolov Řezbářský den s Danem
16. 2. Oba DS Divadlo Loutky v nemocnici
14. 2. DS Chodov Canisterapie
14. 2. Divadlo Sokolov Představení „Anička a maškary“ pro DS Sokolov
14. 2. DS Chodov Mgr. Havlíčková - arteterapie pro rodiče
13. 2. STD Sokolov Pedikúra
13. 2. Knihovna Sokolov Program pro DS Sokolov
13. 2. Knihovna Chodov Beseda „Origami a výroba jeřába“ pro klub DS Chodov a STD Chodov
10. 2. STD Sokolov Řezbářský den s Danem
9. 2. STD Chodov Řezbářský den s Danem
7. 2. DS Sokolov Mgr. Havlíčková - arteterapie pro rodiče
6. 2. DS Sokolov Canisterapie
3. 2. STD Chodov Pedikúra
2. 2. DS Chodov Canisterapie
1. 2. DS Chodov Návštěva z Asociace českých aromaterapeutů - prezentujeme využití aromaterapie v naší praxi
31. 1. DS Chodov Posezení pro maminky „Aromaterapie s Niki“
25. 1. DS Sokolov Canisterapie
24. 1. Kino Chodov Film „Řekni to psem“ pro STD Chodov
23. 1. Knihovna Chodov Beseda „Slavní antičtí hrdinové“ pro klub DS Chodov
21. 1. Kraslice Vystoupení bubenické kapely No Problem na šnekovském benefičním plese
20. 1. DS Chodov Canisterapie
20. 1. STD Sokolov Řezbářský den s Danem
19. 1. oba DS Divadlo Loutky v nemocnici
19. 1. STD Chodov Řezbářský den s Danem
18. 1. STD Chodov Pedikúra
17. 1. MDK Sokolov Divadelní představení „Lotrando a Zubejda“ pro DS Sokolov
17. 1. STD Sokolov Pedikúra
17. 1. DS Chodov Posezení pro rodiče s Mgr. Havlíčkovou
13. 1. DS Sokolov Logopedie s Mgr. Mazancovou
13. 1. Knihovna Chodov Beseda „Tři mušketýři“ pro DS Chodov
12. 1. DS Chodov Canisterapie
12. 1. DS Chodov Pedikúra
11. 1. STD Chodov Den s klubem seniorů z Nové Role
10. 1. STD Chodov Pedikúra
10. 1. DS Sokolov Posezení pro rodiče s Mgr. Havlíčkovou
9. 1. Knihovna Sokolov Program pro DS Sokolov
9. 1. DS Sokolov Canisterapie
6. 1. STD Sokolov Řezbářský den s Danem
6. 1. Sokolov Tříkrálová sbírka STD Sokolov
6. 1. Evangelický kostel v Chodově Koncert učitelů ZUŠ Chodov pro STD Chodov
5. 1. KASS Chodov Novoroční koncert Bohemia Voice pro všechny služby a hosty
5. 1. STD Chodov Řezbářský den s Danem

 

Akce uskutečněné v minulých letech

Přehled všech akcí uskutečněných v roce 2022 najdete ZDE, v roce 2021 najdete ZDE, v roce 2020 najdete ZDE, v roce 2019 ZDE, v roce 2018 najdete ZDE, v roce 2017 ZDE a v roce 2016 ZDE.