Kalendář akcí

Pravidelně probíhající akce

Popis
Muzikoterapie s naším muzikoterapeutem p. Havlíčkem v obou stacionářích
Bubnování s bubeníkem Standou v STD Sokolov a stacionáři Chodov (2x týdně)
Bubnování s bubeníkem Standou ve stacionáři Sokolov (1x týdně)
Pedikúra pro STD a stacionář Chodov (1x za 14 dní)

Již uskutečněné akce v roce 2022

Datum Místo konání Popis
21. 12. STD Chodov Silvestrovský mejdan
21. 12. všechny služby Posezení u vánočního stromečku s koledou
21. 12. DS Chodov Předvánoční posezení pro zaměstnance
20. 12. kostel Sv. Vavřince v Chodově Zdobení stromku pro STD Chodov
20. 12. STD Sokolov Předvánoční posezení pro zaměstnance
19. 12. STD Chodov Předvánoční posezení pro zaměstnance
19. 12. oba DS Koncert karlovarského symfonického orchestru „Letem světem s písničkou“
16. 12. DS Chodov Logopedie s Mgr. Mazancovou
16. 12. DS Sokolov Předvánoční posezení pro zaměstnance
16. 12. DS Sokolov Besídka „Vánoční notování pro rodiče“
16. 12. knihovna Chodov Beseda „Vánoce“ pro DS Chodov
15. 12. STD Sokolov Vánoční besídka pro rodiče
15. 12. STD Chodov Pedikúra
15. 12. DS Chodov Canisterapie
14. 12. DS Chodov Besídka „Vločka“ pro rodiče
13. 12. MDK Sokolov Divadelní představení „Vánoce v naší chaloupce“ pro DS Sokolov
13. 12. DS Chodov Besídka „Vločka“ pro hosty
12. 12. knihovna Sokolov Program pro DS Sokolov
12. 12. DS Sokolov Canisterapie
9. 12. DS Sokolov Vánoční besídka pro hosty z STD Sokolov
9. 12. knihovna Chodov Beseda „Vánoční zvyky“ pro STD Chodov
7. 12. Dolní Nivy Turnaj v šipkách pro STD Sokolov
7. 12. STD Chodov Ukázka vábení jelenů a povídání o lese s hajným Lubošem
6. 12. DS Sokolov Posezení pro rodiče s Mgr. Havlíčkovou
6. 12. STD Chodov Mikulášský rej
6. 12. DS Chodov Pedikúra
6. 12. K. Vary Nákupy vánočních dárků pro klub DS Chodov
5. 12. všechny služby Čert a Mikuláš
5. 12. DS Chodov Besídka pro chodovské seniory
4. 12. KASS Chodov Mikulášský koncert, výtěžek věnován Mateřídoušce
1. 12. K. Vary Nákupy vánočních dárků pro imobilní klienty DS Chodov
1. 12. STD Chodov Pedikúra
30. 11. DS Supervize PAS s panem Jůnem
30. 11. Zámek Sokolov Výstava „Vnímám, i když nevidím“ pro STD Sokolov
29. 11. DS Sokolov Povídání s panem Vildou a sovičkou Johankou ze záchranné stanice Drosera
28. 11. Fantazie Sokolov Relaxace v solné jeskyni pro DS Sokolov
25. 11. STD Sokolov Řezbářský den s Danem
25. 11. DS Sokolov Logopedie s Mgr. Mazancovou
25. 11. knihovna Chodov Beseda „Příběhy slavných souhvězdí“ pro DS Chodov
24. 11. DS Chodov Chování panenek miminek
24. 11. STD Chodov Řezbářský den s Danem
23. 11. Stará Role Bubnování pro seniory - obě STD
22. 11. DS Chodov Canisterapie
22. 11. kino Sokolov Film „Prezidentka“ pro STD Sokolov
21. 11. DS Sokolov Chování panenek miminek
21. 11. knihovna Chodov Beseda „Slavné památky Evropy“ pro STD Chodov a klub DS Chodov
19. 11. Jindřichovice Vystoupení bubnické skupiny No Problem v kostele sv. Martina
15. 11. DS Sokolov Posezení pro rodiče s Mgr. Havlíčkovou
15. 11. MDK Sokolov Divadelní představení „Čert a Káča“ pro DS Sokolov
14. 11. -
2. 12.
DDM Chodov Prodejní výstava Šikovné ruce
14. 11. DS Sokolov Canisterapie
14. 11. knihovna Sokolov Program pro DS Sokolov
14. 11.
od 14:00
DDM Chodov Vernisáž výstavy Šikovné ruce a vystoupení klientů
11. 11. DS Chodov Canisterapie
10. 11. K. Vary Návštěva solné jeskyně Karibik pro DS Chodov
10. 11. STD Chodov Pedikúra
9. 11. Ekoncentrum Chodováček Beseda o ježcích pro DS a STD Chodov
8. 11. DS Chodov Posezení pro rodiče s Mgr. Havlíčkovou
4. 11. STD Sokolov Řezbářský den s Danem
4. 11. DS Chodov Logopedie s Mgr. Mazancovou
3.11. DS Chodov Halloween
3. 11. DS Sokolov Canisterapie
3. 11. STD Chodov Řezbářský den s Danem
27. 10. DS Sokolov Halloween
27. 10. STD Sokolov Řezbářský den s Danem
25. 10. MDK Sokolov Divadelní představení „O chaloupce z perníku“ pro DS Sokolov
25. 10. DS Chodov Canisterapie
24. 10. knihovna Chodov Beseda „Déšť“ pro klub DS Chodov
21. 10. Kynšperk Lukostřelba, airsoft a opékání buřtů pro obě STD
20. 10. STD Sokolov Beseda „O včelách“
20. 10. STD Chodov Pedikúra
20. 10. STD Chodov Řezbářský den s Danem
19. 10. knihovna Chodov Beseda „Planety sluneční soustavy“ pro DS Chodov
18. 10. DS Sokolov Arteterapie s Mgr. Havlíčkovou pro rodiče
18. 10. Sokolov Relaxační pobyt v solné jeskyni Fantazie pro DS Sokolov
17. 10. DS Sokolov Canisterapie
15. 10. oba DS Školení logopedie pro zaměstnance
13. 10. DS Chodov Canisterapie
13. 10. Nová Role Sázení stromků s hajným Lubošem pro STD
12. 10. Chomutov Výlet historickým vlakem Hurvínkem pro obě STD
11. 10. DS Chodov Posezení s Mgr. Havlíčkovou pro rodiče
11. 10. DS Chodov Chování panenek-miminek
10. 10. DS Chodov Pedikúra
8. 10. obě STD Školení kreativní činnosti Davona
7. 10. STD Sokolov Řezbářský den s Danem
6. 10. všechny služby Náš den - výročí založení denního stacionáře Chodov
4. 10. DS Sokolov Canisterapie
3.-9. 10. všechny služby Týden sociálních služeb ČR - celorepubliková akce
3. 10. knihovna Sokolov Program pro DS Sokolov
30. 9. STD Sokolov Řezbářský den s Danem
30. 9. DS Chodov Canisterapie
29. 9. STD Chodov Řezbářský den s Danem
27. 9. Fantazie Sokolov Relaxační pobyt v solné jeskyni pro DS Sokolov
27. 9. knihovna Chodov Beseda „Památky Evropy“ pro DS Chodov
26. 9. knihovna Chodov Beseda „Alžběta I.“ pro klub DS Chodov a STD Chodov
23. 9. DS Sokolov Logopedie s Mgr. Mazancovou
21. 9. DS Sokolov Canisterapie
20. 9. Kladská Večerní pozorování jelenů (troubení) pro obě STD
20. 9. DS Chodov Beseda s panem Vildou a sovičkou Rozárkou ze stanice Drosera
20. 9. DS Sokolov Posezení s Mgr. Havlíčkovou pro rodiče
17. 9. oba DS Školení biblioterapie
16. 9. DS Chodov Pedikúra
15. 9. DS Chodov Canisterapie
15. 9. STD Chodov Řezbářský den s Danem
15.-16. 9. Libčice Školení PAS pro zaměstnance
13. 9. Chodov Posezení s Mgr. Havlíčkovou pro rodiče klientů z DS a STD Chodov
10. 9. Stříbrná Srdce slabším pro všechny služby
10. 9. Sokolov Hornická pouť - stánek obou STD
9. 9. STD Sokolov Řezbářský den s Danem
8.-9. 9. DS Sokolov Kurz O.T.A. pro zaměstnance v přímé péči
8. 9. KV Aréna Plavání pro DS Chodov
8. 9. Sokolov Vystoupení našich bubeníků pro seniory
5. 9. DS Sokolov Canisterapie
3. 9. Chodov Nohejbalový turnaj pro Mateřídoušku - vystoupení našich bubeníků z STD a DS
3. 9. K. Vary, Rolava Den pro soc. služby „Pomáhej s radostí“ - stánek a prezentace obou STD
2.-4. 9. K. Vary Stánek STD na Jarmarku
1. 9. STD Chodov Pedikúra
30. 8. knihovna Chodov Beseda „Historie tetování“ pro DS a STD Chodov
23. 8. DS Chodov Canisterapie
17. 8. DS Chodov Posezení s Mgr. Havlíčkovou pro rodiče
11. 8. DS Sokolov Canisterapie
20. 7. DS Chodov Canisterapie
20. 7. DS Chodov Posezení s Mgr. Havlíčkovou pro rodiče
15. 7. DS Chodov Logopedie s Mgr. Mazancovou
12. 7. DS Sokolov Canisterapie
1. 7. DS Sokolov Logopedie s Mgr. Mazancovou
30. 6. Restaurace Harmonie Chodov Předávání osvědčení s posezením pro DS a STD Chodov
30. 6. Areál zdraví Sokolov Sportovní den pro DS Sokolov
29. 6. Café Mafia Sokolov Předávání osvědčení pro DS Sokolov
29. 6. DS Chodov Jízdy na koních pro oba DS
29. 6. Hrad Hartenberg Výlet s předáváním osvědčení pro STD Sokolov
28. 6. Kino Chodov Film „Srdce na dlani“ pro STD Chodov
27. 6. DS Sokolov Canisterapie
25. 6. Krajková Prodejní stánek STD Sokolov na pouti obce
24. 6. Knihovna Chodov Beseda „Krásy africké savany“ pro DS Chodov
23. 6. Nová Role Úprava vysázených stromků pro obě STD
23. 6. oba DS Loutky v nemocnici a představení „Veselá pohádka“
22. 6. Karlovy Vary Návštěva solné jeskyně Karibik pro děti z DS Chodov
21. 6. DS Chodov Canisterapie
21. 6. DS Sokolov Supervize v praxi s PhDr. Jůnem
21. 6. Chodov Opékání buřtů na Bílé vodě pro STD Chodov
20. 6. DS Chodov Pedikúra
18. 6. DS Sokolov Školení PAS pro zaměstnance obou DS
17.-18. 6. Chodov Maxištafeta s výtěžkem pro Mateřídoušku
17. 6. Chodov Den pro sociální služby - vystoupení a stánek, pro obě STD a DS Chodov
17. 6. STD Sokolov Řezbářský den s Danem
17. 6. Ledce, Plzeňsko Výlet do Farmaparku u Toma pro DS Sokolov
16. 6. STD Chodov Řezbářský den s Danem
14. 6. Vintířov Bowling pro STD Chodov
14. 6. DS Sokolov Arteterapie pro rodiče s Mgr. Havlíčkovou
14. 6. Kino Sokolov Film „Ženy a život“ pro STD Sokolov
14. 6. DS Chodov Koník Casper
13. 6. Knihovna Sokolov Program pro DS Sokolov
13. 6. Knihovna Chodov Beseda „Slavné staré tisky“ pro klub DS Chodov
10. 6. DS Chodov Canisterapie
10. 6. Chodov Den kostelů pro STD a DS Chodov
9. 6. STD Chodov Pedikúra
9. 6. STD Chodov Život včel
7. 6. DS Chodov Arteterapie pro rodiče s Mgr. Havlíčkovou
7. 6. MDK Sokolov Představení „Veselá pouť s Jů a Hele“ pro DS Sokolov
3. 6. STD Sokolov Řezbářský den s Danem
3. 6. DS Sokolov Koník Casper
2. 6. DS Sokolov Canisterapie
2. 6. STD Chodov Řezbářský den s Danem
2. 6. STD Chodov Pedikúra
1. 6. DS Sokolov Besídka pro rodiče s následným posezením
1. 6. Sokolov Cirkus Happy Kids - společná akce STD Sokolov a ZŠ Sokolov
1. 6. Chodov Sportovní den pro STD a DS Chodov
31. 5. Statek Bernard Výlet pro DS Sokolov
28. 5. STD Chodov Školení zaměstnanců - pedig
27. 5. DS Chodov Canisterapie
26. 5. Oba DS Loutky v nemocnici a jejich loutkové představení
25. 5. STD Chodov Pedikúra
24. 5. STD Chodov Společný den se seniorkami z Nové Role
24. 5. DS Sokolov Koník Casper
23. 5. knihovna Chodov Beseda „Arsene Lupin“ pro klub a STD Chodov
20. 5. Oba DS Vystoupení „Kouzelník a ptáci“
19. 5. STD Chodov Den s řezbářem Danem
19. 5. Sokolov Návštěva solné jeskyně ve Fantazii pro DS Sokolov
18. 5. DS Sokolov Canisterapie
18. 5. Plzeň Výlet do ZOO pro obě STD
17. 5. kino Chodov Film „Přání Ježíškovi“ pro STD Chodov
17. 5. DS Sokolov Posezení pro rodiče s Mgr. Havlíčkovou
16. 5. knihovna Sokolov Program pro DS Sokolov
14. 5. Mírová Vystoupení našich bubeníků na plese pro seniory
13. 5. DS Chodov Logopedie s Mgr. Mazancovou
12. 5. DS Chodov Canisterapie
11. 5. DS Chodov Besídka ke Dni matek pro rodiče
10. 5. DS Chodov Besídka ke Dni matek pro hosty
6. 5. STD Sokolov Den s řezbářem Danem
6. 5. knihovna Chodov Beseda "Severská mytologie" pro DS Chodov
5. 5. STD Chodov Den s řezbářem Danem
5. 5. STD Chodov Pedikúra
5. 5. DS Sokolov Canisterapie
5. 5. DS Chodov Pan Vilda ze stanice Drosera se sovičkou Johankou
3. 5. DS Chodov Posezení pro rodiče s Mgr. Havlíčkovou
29. 4. STD Chodov Projektový den pro MŠ
29. 4. DS Chodov Canisterapie
28. 4. Nová Role Sázení stromků pro obě STD
28. 4. Oba DS Divadlo Loutky v nemocnici
27. 4. DS Chodov Čarodějnický rej
23. 4. Obě STD Školení pletení košíků pro zaměstnance
22. 4. K. Vary, Lázně III Návštěva generální zkoušky Karlovarského symfonického orchestru pro DS Chodov
22. 4. DS Sokolov Logopedický den s Mgr. Mazancovou
21. 4. DS Sokolov Canisterapie
21. 4. DS Chodov Šapito Šou - akce s klauny pro DS a STD Chodov
20. 4. Nová Role Sázení stromků s hajným Lubošem a oběd v přírodě pro obě STD
20. 4. Fantazie Sokolov Návštěva solné jeskyně pro DS Sokolov
20. 4. K. Vary Solná jeskyně Karibik pro vozíky z DS Chodov
19. 4. DS Chodov Den s poníkem Casperem z Františkových Lázní
19. 4. DS Sokolov Maturita
19. 4. Kino Chodov Film „Láska po špičkách“ pro STD Chodov
14. 4. DS Chodov Canisterapie
14. 4. DS Sokolov Posezení s Mgr. Havlíčkovou pro rodiče
13. 4. DS Chodov Zpívání pro seniory z Chodova a N. Role
13. 4. Kino Chodov Film „Léto patří rebelům“ a výlet do Chodova pro DS Sokolov
12. 4. DS Sokolov Maturita
12. 4. STD Chodov Projektový den pro MŠ
11. 4. Knihovna Sokolov Program pro DS Sokolov
11. 4. Knihovna Chodov Beseda „Pouští a pralesem“ pro STD Chodov a klub DS Chodov
8. 4. Knihovna Chodov Beseda „Král slunce“ pro DS Chodov
8. 4. Divadlo K. Vary Představení „Kdyby tisíc klarinetů“ pro STD Chodov
7. 4. DS Sokolov Canisterapie
7. 4. STD Chodov Řezbářský den s Danem
6. 4. STD Chodov Pedikúra
6. 4. DS Chodov Maturita
5. 4. DS Chodov Posezení s Mgr. Havlíčkovou pro rodiče
5. 4. STD Sokolov Maturita
2. 4. Sokolov „Jarmark radosti“ - prodejní akce obou STD
1. 4. Chodov Staroměstské Velikonoce - akce pro STD Chodov
30. 3. DS Chodov Ján a Tomáš Mauer, hudební vystoupení „Na lidovou notečku“
26. 3. DS Chodov Školení pro zaměstnance - snoezelen
25. 3. knihovna Chodov Beseda „Pražský hrad“ pro 2. skupinu DS Chodov
24. 3. STD Chodov Beseda záchranné stanice Drosera - pan Vilda a sova Johanka
23. 3. STD Chodov Pedikúra
22. 3. kino Sokolov Film „V létě ti řeknu, jak se mám“ pro STD Sokolov
22. 3. DS Sokolov Canisterapie
21. 3. Praha Matějská pouť pro obě STD
18. 3. DS Chodov Canisterapie
16. 3. K. Vary Solná jeskyně pro DS Chodov
15. 3. DS Sokolov Posezení s Mgr. Havlíčkovou pro rodiče
14. 3. knihovna Chodov Beseda „Slavní spisovatelé“ pro klub DS Chodov
12. 3. Kraslice Vystoupení bubenické kapely No problem na plese Ještěřic
10. 3. KV Aréna Plavání pro DS a STD Chodov
10. 3. DS Chodov Canisterapie
8. 3. STD Chodov Projektový den mateřské školky - společné tvoření velikonočních výrobků
8. 3. Sokolov Plavání v bazénu pro STD Sokolov
8. 3. Kino Chodov Film „Zbožňovaný“ pro STD Chodov
8. 3. DS Chodov Posezení s Mgr. Havlíčkovou pro rodiče
7. 3. DS Sokolov Canisterapie
5. 3. obě STD Školení pro zaměstnance - košíkářství
4. 3. DS Chodov Logopedický den
3. 3. STD Chodov Řezbářský den
2. 3. STD Chodov Masopustní karneval
1. 3. DS Chodov Pedikúra
1. 3. DS Sokolov Masopust
25. 2. DS Sokolov Poslech klasické hudby - vystoupení členů Karlovarského symfonického orchestru
24. 2. knihovna Chodov Beseda „Horkovzdušné balóny“
24. 2. DS Chodov a Sokolov Loutky v nemocnici „O Smolíčkovi“
23. 2. STD Sokolov Mobilní planetárium a program „Den plný hvězd“
22. 2. DS Sokolov Canisterapie
22. 2. kino Sokolov Film „Srdce na dlani“ pro STD Sokolov
22. 2. kino Chodov Film „Jedině Tereza“ pro STD Chodov
19. 2. DS Chodov a Sokolov Školení Snoezelen
18. 2. DS Chodov a Sokolov Přednáška pro rodiče - asistované krmení
17. 2. DS Sokolov Divadlo Letadlo a představení „V korunách stromů - zima“
16. 2. STD Chodov Pedikúra
15. 2. knihovna Chodov Beseda „Karel IV.“ pro STD a klub DS Chodov
14. 2. DS Chodov Canisterapie
11. 2. DS Chodov Logopedie s Mgr. Mazancovou
10. 2. KV Aréna Plavání pro STD a DS Chodov
10. 2. DS Sokolov Canisterapie
8. 2. STD Chodov Ukázka canisterapie, den se psy
8. 2. DS Chodov Posezení s Mgr. Havlíčkovou pro rodiče
7. 2. knihovna Sokolov Program pro DS Sokolov
4. 2. všechny služby školení BOZP
1. 2. DS Chodov Canisterapie
27. 1. DS Sokolov Canisterapie
25. 1. kino Sokolov Film „Šťastný nový rok 2“ pro STD Sokolov
19. 1. DS Chodov Pedikúra
18. 1. knihovna Sokolov Beseda pro stacionář Sokolov
17. 1. DS Chodov Canisterapie
14. 1. STD Sokolov Ochrana přírody a cvičená sova
13. 1. KV Aréna Plavání pro stacionář a STD Chodov
11. 1. DS Chodov Posezení s Mgr. Havlíčkovou pro rodiče
11. 1. STD Sokolov Planetárium
10. 1. DS Sokolov Canisterapie
6. 1. všechny služby Tři králové (povídání o tradicích, zpěv)
6. 1. DS Chodov Canisterapie
6. 1. Sokolov Tříkrálová sbírka STD Sokolov

 

Akce uskutečněné v minulých letech

Přehled všech akcí uskutečněných v roce 2021 najdete ZDE, v roce 2020 najdete ZDE, v roce 2019 ZDE, v roce 2018 najdete ZDE, v roce 2017 ZDE a v roce 2016 ZDE.