Kdo jsme?

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.

Denní centrum bylo založeno 6. srpna 2007 a 8. září 2007 byla společnost zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného u Krajského soudu v Plzni. Dne 18.10. 2007 získala společnost registraci od Krajského úřadu Karlovarského kraje, která ji opravňuje poskytovat služby sociální péče v souladu se zákonem č. 108/2006 (Zákon o sociálních službách).

Kontakt

Sídlo společnosti:
Školní 737
357 35 Chodov
 
telefon: 352 665 992
mobil: 607 718 345
e-mail: info@dcmat.cz

 

Proč denní centrum vzniklo?

V rámci restrukturalizace sítě poskytovatelů služeb sociální péče zřizovaných Karlovarským krajem bylo rozhodnuto o transformaci příspěvkové organizace Denní stacionář Chodov na nestátní neziskovou organizaci. Okresní ústav sociálních služeb Sokolov, který byl zřizovatelem Denního stacionáře Chodov, nabídl možnost převzetí provozu stacionáře vedoucí zařízení Věře Bráborcové. Tím byl dán impuls ke vzniku obecně prospěšné společnosti Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.

Karlovarský kraj na tuto obecně prospěšnou společnost převedl zřizovací práva a povinnosti, došlo k převodu zaměstnanců a společnost od kraje darem získala i vybavení denního stacionáře.

Od 1. ledna 2008 je provozovatelem Denního stacionáře Mateřídouška Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Město Chodov společnosti pronajímá budovu ve které stacionář nabízel své služby i v minulosti.

V roce 2009 společnost zahájila poskytování další sociální služby a to sociálně terapeutických dílen. Provoz a vybavení dílen byly v letech 2009 - 2011 financovány z ESF prostřednictví Individuálního projektu Karlovarského kraje. V říjnu roku 2011 bylo otevřeno další pracoviště sociálně terapeutických dílen v Sokolově.

Orgány společnosti

Správní rada
Předsedkyně správní rady Mgr. Eva Hrušková
Členka správní rady Eva Kindlová 
Člen správní rady Jan Zindera
   
Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady Stanislav Pochman 
Členka dozorčí rady Eva Marková
Člen dozorčí rady Mgr. Miloš Volek 
   
Ředitelka o.p.s. Bc. Věra Bráborcová