Veřejná sbírka na podporu stacionáře Sokolov 2019

Vše začalo v roce 2008. Rada města Sokolova schválila záměr vybudovat v Sokolově denní stacionář. Prvních sedm let se hledalo vhodné místo pro realizaci projektu. V roce 2015 získalo Denní centrum Mateřídouška, o. p. s. darem od města Sokolova nevyužívanou budovu bývalé školní jídelny a družiny v Sokolovské ulici. Ve spolupráci se společností Erste Grantika Advisory, a. s. se podařilo získat dotaci z integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Česká spořitelna a. s. poskytla dennímu centrum úvěr na předfinancování celého záměru. V prosinci 2017 byla zahájena celková stavební rekonstrukce, kterou provedla SUAS - stavební, s. r. o. Na začátku října 2018 přivítal sokolovský denní stacionář první klienty. Na konci února 2019 byla dotace z IROPu proplacena a denní centrum tak mohlo splatit úvěr České spořitelně. Celkové výdaje na zřízení denního stacionáře v Sokolově činily 19 664 444,- Kč. Kromě dotace z IROPu ve výši 17 982 933,- Kč, náš záměr podpořilo také město Sokolov, a to částkou 500.000,-Kč. Ze zdrojů denního centra jsme použili na projekt celkem 585.041,-Kč. Na splacení úvěru jsme si museli peníze půjčit.
V současné době nám tedy chybí 596 470,- Kč. Tuto částku je nutné získat od soukromých dárců, a to nepozději do konce roku 2019. Proto jsme vyhlásili veřejnou sbírku. Děkujeme za podporu, které si velmi vážíme.

Finanční příspěvky zasílejte, prosím, na transparentní účet: 5566574399/0800, který naleznete i pod odkazem ZDE.

Název projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově
Termín realizace projektu: 7. 9. 2015 - 30. 9. 2018
Celkové výdaje projektu: 19 664 444,- Kč
Způsobilé výdaje projektu: 18 929 403,- Kč
Získaná dotace: 17 982 933,- Kč
Nezpůsobilé výdaje projektu: 735 041,- Kč (uhrazeno)
Úhrada nezpůsobilých nákladů: 500 000,- Kč město Sokolov
  235 041,- Kč denní centrum
Povinná spoluúčast příjemce: 946 470,- Kč (5% způsobilých nákladů)
  350 000,- Kč denní centrum (uhrazeno)
  596 470,- Kč zbývá uhradit

Osvědčení opravňující nás provádět veřejnou sbírku je k nahlédnutí v sekci Dokumenty.