Veřejná sbírka na podporu stacionáře Sokolov 2019

Vše začalo v roce 2008. Rada města Sokolova schválila záměr vybudovat v Sokolově denní stacionář. Prvních sedm let se hledalo vhodné místo pro realizaci projektu. V roce 2015 získalo Denní centrum Mateřídouška, o. p. s. darem od města Sokolova nevyužívanou budovu bývalé školní jídelny a družiny v Sokolovské ulici. Ve spolupráci se společností Erste Grantika Advisory, a. s. se podařilo získat dotaci z integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Česká spořitelna a. s. poskytla dennímu centrum úvěr na předfinancování celého záměru. V prosinci 2017 byla zahájena celková stavební rekonstrukce, kterou provedla SUAS - stavební, s. r. o. Na začátku října 2018 přivítal sokolovský denní stacionář první klienty. Na konci února 2019 byla dotace z IROPu proplacena a denní centrum tak mohlo splatit úvěr České spořitelně. Celkové výdaje na zřízení denního stacionáře v Sokolově činily 19 664 444,- Kč. Kromě dotace z IROPu ve výši 17 982 933,- Kč, náš záměr podpořilo také město Sokolov, a to částkou 500.000,-Kč. Ze zdrojů denního centra jsme použili na projekt celkem 585.041,-Kč. Na splacení úvěru jsme si museli peníze půjčit.
V současné době nám tedy chybí 596 470,- Kč. Tuto částku je nutné získat od soukromých dárců, a to nepozději do konce roku 2019. Proto jsme vyhlásili veřejnou sbírku. Děkujeme za podporu, které si velmi vážíme.

Dárcům na vyžádání rádi poskytneme darovací smlouvu.

Finanční příspěvky zasílejte, prosím, na transparentní účet: 5566574399/0800, který naleznete i pod odkazem ZDE.

Název projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově
Termín realizace projektu: 7. 9. 2015 - 30. 9. 2018
Celkové výdaje projektu: 19 664 444,- Kč
Způsobilé výdaje projektu: 18 929 403,- Kč
Získaná dotace: 17 982 933,- Kč
Nezpůsobilé výdaje projektu: 735 041,- Kč (uhrazeno)
Úhrada nezpůsobilých nákladů: 500 000,- Kč město Sokolov
  235 041,- Kč denní centrum
Povinná spoluúčast příjemce: 946 470,- Kč (5% způsobilých nákladů)
  350 000,- Kč denní centrum (uhrazeno)
  596 470,- Kč zbývá uhradit

Osvědčení opravňující nás provádět veřejnou sbírku je k nahlédnutí v sekci Dokumenty.