Spolupracujeme:

Mateřídouška spolupracuje se

erilensspolečností ERILENS s.r.o., výhradním distributorem kolejnicového systému Roomer.

Mateřídoušku svými výrobky podporují:

Společnost Nobilis Tilia s.r.o. vytváří s pokorou k přírodním procesům jedinečné přírodní produkty k rozvíjení harmonie a krásy.

Spolupráce s odborníky a odbornými pracovišti:

 • canisterapie - manželé Stránských
 • Speciálně pedagogické centrum v Karlových Varech
 • Speciálně pedagogické centrum pro neslyšící v Plzni
 • Střední pedagogická škola v Karlových Varech
 • docentka PhDr. Marie Černá, katedra speciální pedagogiky UK
 • Centrum augmentativní a alternativní komunikace v Praze
 • logopedie - Mgr. Uhlíková
 • Pegas Děpoltovice - jízdy na koních

Spolupráce s institucemi města Chodova:

 • Městský úřad Chodov
 • Dům dětí a mládeže Bludiště
 • Základní a speciální školy v Chodově
 • Základní umělecká škola
 • Mateřské školy
 • Klub seniorů
 • Městská galerie
 • Městská knihovna a Infocentrum

Spolupráce s neziskovými organizacemi:

 • Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR
 • Farní charita Karlovy Vary
 • Raná péče Cheb
 • Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením Sokolík, p.o.
 • Chráněné bydlení Sokolov
 • Občanské sdružení Aragonit
 • Občanské sdružení Dětská radost
 • Bazalsnuz Ostrava
 • spolek Autistik

Spolupráce se zahraničními partnery:

 • Speciální centrum Irchenrieth SRN