Sledujte nás:

Volejbalový klub Karlovy Vary

Terapeutický válec

Díky daru ve výši 85 600 Kč od Volejbalového klubu Karlovy Vary jsme mohli vylepšit prostory našeho denního stacionáře v Sokolově. 💖

Nechali jsme na míru vyrobit nové skříně, které nám pomáhají lépe organizovat prostor a uskladnit terapeutické pomůcky pro naše klienty. Pořádek a bezpečnost jsou na prvním místě! 🧩 Investovali jsme také do žebřin s příslušenstvím, které využijeme v místnosti pro senzomotorickou integraci a které na svou instalaci ještě čekají. 🙂 Nakoupili jsme také senzorický válec a multisenzorickou pěnu, která stimuluje smysly: sluch, hmat a zrak.

Tyto nové pomůcky nám pomáhají poskytovat lepší služby našim klientům a celkově rozvíjet metody, které podporují naši práci s dětmi s poruchou autistického spektra a hyperaktivitou. 🏃‍♂️

Děkujeme, že jste nám pomohli tvořit bezpečnější a inspirativnější prostředí! 🌈💖

🎉 DĚKUJEME VK ČEZ Karlovarsko! 🎉

Přihlášení