Sledujte nás:

Denní stacionář Sokolov

Kde nás najdete?

Sokolovská 1508, 356 01 Sokolov

tel.: 722 095 263
tel.: 722 095 242

Denní stacionář Mateřídouška Sokolov sídlí v Sokolovské ulici č.p. 1508 v bytové zástavbě (činžovní domy) v sousedství sídliště M. Majerové (cca 200 m). Stacionář je dobře dostupný jak veřejnou hromadnou dopravou, tak i soukromou dopravou. Autobusová zastávka sokolovské MHD je od stacionáře vzdálena cca 120 m a zastávka meziměstských autobusů je vzdálena cca 700 m. Areál stacionáře disponuje vlastními parkovacími místy. Čtyři parkovací místa jsou určena pro uživatele (parkovací místa pro invalidy) a čtyři pro zaměstnance stacionáře a případné návštěvy. Areál stacionáře včetně zahrady je oplocený.

Budova stacionáře prošla v roce 2018 rozsáhlou stavební rekonstrukcí.  Budova má nadzemní a podzemní podlaží, které jsou propojeny schodištěm. Obě podlaží disponují samostatnými vchody a jsou bezbariérová. Všechny místnosti stacionáře určené pro sociální práci s uživateli jsou vybaveny transportním a zvedacím systémem Roomer, který uživatelům s přidruženým tělesným postižením nabízí pohodlný a bezpečný způsob transportu nejen mezi místnostmi, ale i přesun na toaletu, do vany, invalidní vozík, vodní lůžko apod. Celková plocha denního stacionáře je cca 782 m².

Každý uživatel má svou šatní skříňku na ukládání osobních věcí. Šatna klientů je vybavena informačními nástěnkami, lavicemi k sezení, věšáky na odkládání ošacení a přebalovacím pultem. Vstupní chodba sousedící se šatnou uživatelů nabízí WC uzpůsobené pro osoby s tělesným postižením.

Jednotlivé místnosti denního stacionáře disponují potřebným vybavením pro činnosti, které v těchto místnostech probíhají. V denním stacionáři se nacházejí následující místnosti, které jsou využívány k přímé péči: 

 • jídelna a herna, místnost slouží jako jídelna a je využívána i k výchovně vzdělávacím činnostem, slouží také k pohybovým aktivitám a skupinovým hudebním činnostem
 • kuchyň sloužící jako výdejna stravy a zácvičná kuchyň
 • učebna celoživotního vzdělávání, v místnosti probíhají různě tematicky zaměřené kurzy celoživotního vzdělávání pro dospělé uživatele nebo výchovně vzdělávací činnosti pro uživatele absolvující povinnou školní docházku 
 • dětská herna, místnost je vybavena s ohledem na potřeby dětských uživatelů. Důraz je kladen na barevnou pestrost a rozmanitost
 • individuální rehabilitace, místnost je využívána pro individuální rehabilitační péči uživatelů s kombinovaným postižením
 • umývárna a koupelna s automatickou lázeňskou vanou, která je vybavena perličkovou masáží a chromatoterapií, součástí umývárny je i toaleta vhodná pro osoby s tělesným postižením a toalety a umyvadla pro dětské i dospělé uživatele
 • snoezelenová místnost vybavená nejmodernějším interaktivním dataprojektorem s pevnou tabulí, vyhřívaným vodním lůžkem, světelnými vodními sloupy, světelnými projektory, světelnými vlákny, speciálními UV světly, sedacími vaky a speciálním stanem, místnost je určena především pro uživatele s těžkým a hlubokým mentálním a kombinovaným postižením a pro uživatele s poruchou autistického spektra
 • místnost muzikoterapie, místnost je vybavena sadou hudebních nástrojů pro muzikoterapii, čabrakou, sedacími vaky a slouží k individuální i skupinové muzikoterapii 
 • místnost individuální terapie, místnost je vybavena pro individuální terapii uživatelů s poruchou autistického spektra
 • ložnice, místnost slouží k odpočinku a k individuálním činnostem
 • místnost pro pracovní činnosti, místnost je určena pro pracovní terapii uživatelů


Denní stacionář uživatelům nabízí velké množství výchovných, vzdělávacích, pracovních i rehabilitačních pomůcek.

Denní stacionář Sokolov vlastní nejvyšší hodnocení Značky kvality v sociálních službách, která je součástí vládního programu Česká kvalita. Taktéž patří mezi certifikovaná pracoviště bazální stimulace.

Tým denního stacionáře Sokolov

Tým přímé péče

Mgr. Soňa Zaschkeová

vedoucí pracoviště
sociální pracovnice

Tereza Šuran

vedoucí týmu přímé péče
vychovatelka

Michaela Olšanová, DiS.

vychovatelka

Miloslava Vopičková, DiS.

vychovatelka

Denisa Krautwurmová

pracovnice v sociálních službách

Lucie Wneková

pracovnice v sociálních službách

Romana Klementová

pracovnice v sociálních službách

Marika Strýčková

pracovnice v sociálních službách

Nikol Divišová

pracovnice v sociálních službách

Jitka Čonková

pracovnice v sociálních službách

Drahoslava Skřipská

pracovnice v sociálních službách

Vít Kubánek, DiS.

pracovník v sociálních službách

Stanislav Beneš

pracovník v sociálních službách

Ing. Lev Havlíček

muzikoterapeut

Ostatní pracovníci

Iveta Švarcová

péče o úklid a stravu

Nikol Kudrnová

péče o úklid a stravu

Ladislav Dlesk

údržbář

Rostislav Veseleňák

údržbář

Přihlášení