Sledujte nás:

Historie sociálně terapeutických dílen Chodov

Sociálně terapeutické dílny Chodov začaly svou činnost v lednu roku 2009. Karlovarský kraj se rozhodl v rámci svého individuálního projektu, který je financován z Evropského sociálního fondu, že podpoří vznik nových sociálních služeb, které by napomohly integraci osob se zdravotním postižením do společnosti a které by podpořily transformaci pobytových zařízení na území kraje. Denní centrum Mateřídouška v rámci veřejné soutěže získalo zakázku na provozování sociálně terapeutických dílen pro bývalý okres Sokolov. Zakázka byla tříletá (2009 – 2011) a denní centrum se zavázalo poskytnout služby sociálně terapeutických dílen minimálně dvaceti uživatelům. První čtvrtletí roku 2009 bylo náročné. Dílny v tomto období využívaly ke své činnosti prostory denního stacionáře. Mezi tím probíhala rekonstrukce prostor v Tovární ulici v bývalém areálu skladů. Na konci března 2009 se dílny přestěhovaly do nových prostor a začaly si hledat své místo na slunci. Největší problém byl, že sociálně terapeutické dílny v rámci Karlovarského kraje před rokem 2009 nikde nefungovaly. Vše bylo nutné vymyslet od začátku bez možnosti nějaké dobré rady od zkušenějších poskytovatelů. Dnes můžeme s ulehčením konstatovat, že vše podstatné se povedlo a o služby sociálně terapeutických dílen je trvalý zájem.

Přihlášení