Sledujte nás:

Denní stacionář Chodov

ds_chodov_foto_popis_11zon

Kde nás najdete?

Školní 737, 357 35 Chodov
tel.: 352 665 992
tel.: 607 718 345

Objekt denního stacionáře se nachází ve středu města Chodova v těsné blízkosti autobusového nádraží (cca 300 m). Stacionář je dobře dostupný jak veřejnou hromadnou dopravou, tak i soukromou dopravou. V těsné blízkosti stacionáře (cca 30 m) se nachází prostorné parkoviště pro osobní vozidla. Na toto parkoviště je dopravním značením omezen vjezd pro běžná soukromá vozidla, která zde nemohou parkovat.

Budova stacionáře je součástí areálu 5. MŠ Chodov ve Školní ulici č.p. 737 a jedná se o budovu bývalých jeslí. Prostory denního stacionáře prošly několika stavebními rekonstrukcemi. Celý objekt stacionáře je bezbariérový. Všechny místnosti stacionáře určené pro sociální práci s uživateli jsou vybaveny transportním a zvedacím systémem Roomer, který uživatelům s přidruženým tělesným postižením nabízí pohodlný a bezpečný způsob transportu nejen mezi místnostmi, ale i přesun na toaletu, do vany, invalidní vozík, vodní lůžko apod. Celková plocha denního stacionáře je cca 765 m2.

Každý uživatel má svou šatní skříňku na ukládání osobních věcí. Šatna klientů je vybavena řadou informačních nástěnek, lavicemi k sezení a věšáky na odkládání ošacení. Šatna nabízí i sociální zázemí (WC, umývárna) a přebalovací pult.

Jednotlivé místnosti denního stacionáře disponují potřebným vybavením pro činnosti, které v těchto místnostech probíhají. V denním stacionáři se nacházejí následující místnosti, které jsou využívány k přímé péči:

  • jídelna s hernou (místnost je vybavena klimatizací), místnost slouží jako jídelna a je využívána i k výchovně vzdělávacím činnostem
  • učebna celoživotního vzdělávání, kde probíhají různě tematicky zaměřené kurzy celoživotního vzdělávání pro dospělé uživatele
  • dětská herna, která je vybavena s ohledem na potřeby dětských uživatelů. Důraz je kladen na barevnou pestrost a rozmanitost.
  • místnost pro pohybové a hudební aktivity, zde se pořádají pěvecká a hudební vystoupení. Probíhají zde také pohybové a taneční aktivity a skupinová muzikoterapie.
  • individuální rehabilitace (profesionální masážní lehátko, rehabilitační přístroj Motomed, profesionální masážní křeslo, ruční masážní přístroje), místnost je využívána pro individuální rehabilitační péči uživatelů s kombinovaným postižením
  • koupelna s automatickou lázeňskou vanou, perličkovou masáží a chromatoterapií, vana je vhodná pro vodoléčbu
  • velká učebna (interaktivní tabule), místnost slouží potřebám celoživotního vzdělávání dospělých uživatelů nebo ke vzdělávání uživatelů, kteří absolvují povinnou školní docházku ve speciální škole a po vyučování dochází do stacionáře
  • místnost pro pracovní a výtvarné činnosti, místnost je vybavena pro pracovní a výtvarné činnosti. Vybavení slouží k rozvoji manuální zručnosti (rozvoj jemné a hrubé motoriky), k rozvoji fantazie i kreativity a k rozvoji základních pracovních návyků.
  • oční rehabilitace (různé světelné zdroje), místnost slouží k individuálním činnostem zaměřeným na zrakové vjemy a podněty.
  • velká a malá snoezelenová místnost (dataprojektor s projekčním plátnem, profesionální audio systém, vodní světelné sloupy, světelné projektory a světelná vlákna, vyhřívané vodní lůžko, velká zrcadlová stěna, kulatá trampolína, sedací vaky), místnost je speciálně vybavena pro potřeby snoezelenu, který je vhodný pro uživatele s těžkým a hlubokým mentálním a kombinovaným postižením a pro uživatele s poruchou autistického spektra.


Denní stacionář uživatelům nabízí velké množství výchovných, vzdělávacích, pracovních i rehabilitačních pomůcek. Uživatelé také mohou využívat rozlehlou zahradu, na které se nachází dřevěný altán a venkovní snoezelen.

Denní stacionář Chodov vlastní nejvyšší hodnocení Značky kvality v sociálních službách, která je součástí vládního programu Česká kvalita. Taktéž patří mezi certifikovaná pracoviště bazální stimulace.

Tým denního stacionáře Chodov

Tým přímé péče

Soňa Dubovská

vedoucí pracoviště
vychovatelka

Libuše Růžičková

vychovatelka
muzikoterapeutka

Bc. Martina Vácová

vychovatelka

Annette Prokešová

vychovatelka

Eva Marková

vychovatelka

Linda Janská

vychovatelka

Markéta Dutzová

pracovnice v sociálních službách

Zuzana Voráčková

pracovnice v sociálních službách

Lenka Boučková

pracovnice v sociálních službách

Marek Novák

pracovník v sociálních službách

Jindřich Mazanec

pracovník v sociálních službách

Alena Špačková

pracovnice v sociálních službách

Bc. Natalie Lišková, DiS.

pracovnice v sociálních službách

Stanislav Beneš

pracovník v sociálních službách

Ing. Lev Havlíček

muzikoterapeut

Ostatní pracovníci

Lenka Šímová

péče o úklid a stravu

Marta Tippanová

péče o úklid

Ladislav Dlesk

údržbář

Rostislav Veseleňák

údržbář

Na mateřské dovolené

Lucie Fuchsová

vychovatelka

Přihlášení